IT-DRIFT
Fast budget på drift af IT

Aftalen bygger på et fast budget, der dækker den brede løbende support og softwaremæssige vedligeholdelse af den eksisterende hardware. I aftalen gives der plads til udvidelser indenfor en given ramme, uden det får indflydelse på det månedlige driftshonorar. Basis-aftalen inkluderer en fast besøgsdag for opretholdelse af driften, overblik via det web baserede kundecenter, udformning af beredskabsplaner, reetableringsværktøjer for arbejdsstationerne og overvågning af centrale servere.

 

STOR EFFEKTIVITET

Tager vi udgangspunkt i en driftsaftale foretages leverancen efter en nøje planlagt metode, som går igen for den enkelte driftsinstallation. Der udarbejdes en række procedurer for virksomheden, som beskriver standard opgaver indenfor oprettelse af nye brugere, igangsættelse af nye arbejdsstationer m.v. Procedurene skal være med til at forhindre forglemmelser af enkelte delelementer i forbindelse med en opgave.

Arbejdspladserne beskrives efter anvendte standard applikationer, så man efterfølgende ved hvad der skal etableres for nye eller eksisterende arbejdsstationer som bliver erstattet. Derudover sker der en dokumentation af information om hardware sammensætningen, serienummer, anvendte licens nøgler og kapaciteter for arbejdspladsen. Dette sikrer et omfattende kendskab til den enkelte arbejdsplads, og dermed genkendelighed af alle faktorer efter en eventuel genskabelse, så den effektive funktion igen kan opnås uden unødig ventetid for medarbejderen. Med andre ord er effektivitet i højsædet.

Nexu giver mulighed for en løbende rekvisition af PDF-rapporter, som beskriver hardwaren inden for servere, firewalls og arbejdsstationer. Der er ligeledes adgang til information om antallet af licenser i brug af en given software eller information omkring igangværende og afsluttede opgaver som helhed.

Igen med tanke på effektiviteten foreligger der for servere beskrivelser med handlingsplaner for reetablering.

Ved opstart af aftalen afsættes et antal timer, som bruges på at skabe overblik over kundens installation.

Alle aktiviteter udført under aftalen fremgår af det web baseret kundecenter. Her vil man vil kunne se hvor lang tid der er brugt på den enkelte opgave, hvilke opgaver der er igang, og ikke mindst hvem som er ansvarlig for opgaven. Det er altid muligt selv at søge oplysninger og trække statistik i kundecenteret, via eget login.

 

OVERVÅGNING MINIMERER FEJLPROCENTEN.

Serverne opsættes efter samme dokumentationskoncept, og der etableres desuden en overvågning, som skaber overblik over kritiske elementer under driften. Alt dette vises i et diagram, som kunden selv kan se via en web browser. Opstår der problemer med serveren eller andre driftselementer, vil der blive udløst en alarm hos den rette konsulent indenfor et minut efter at hændelsen har fundet sted. Konsulenten tager sig efterfølgende af problemet, inden skaden bliver for stor.

Serverens ressoucer overvåges også og med udgangspunkt i de valgte grænseværdier inden for cpu, ram og disk får konsulenten fremsendt information i tide – inden serveren løber tør for ressourcer.

I forbindelse med overvågningen udføres der kontrol af den daglige backup for at sikre den korrekte drift.

Kontakt os

70 238444
salg@nexu.dk
KONTAKT OS

Nexu A/S                                                        

Springforbivej 4
DK-2930 Klampenborg

Tlf. +45 70238444
CVR-nr. 50179552

Kontortid: Mandag-fredag 8.30-16.30

Du kan maile til os på følgende e-mail adresser:                                                 

Hovedmail        salg@nexu.dk
Fakturamail faktura@nexu.dk
Bogholderi bj@nexu.dk
Support support@nexu.dk (registreret kunder)

 

BANK DKK

Swift : JYBADKKK

Iban : DK0550760004647488

Account : 5076 4647488