Stor effektivitet

 

Tager vi udgangspunkt i en driftsaftale foretages leverancen efter en nøje planlagt metode, som går igen for den enkelte driftsinstallation. Der udarbejdes en række procedurer for virksomheden, som beskriver standard opgaver indenfor oprettelse af nye brugere, igangsættelse af nye arbejdsstationer m.v. Procedurene skal være med til at forhindre forglemmelser af enkelte delelementer i forbindelse med en opgave.

Arbejdspladserne beskrives efter anvendte standard applikationer, så man efterfølgende ved hvad der skal etableres for nye eller eksisterende arbejdsstationer som bliver erstattet. Derudover sker der en dokumentation af information om hardware sammensætningen, serienummer, anvendte licens nøgler og kapaciteter for arbejdspladsen. Dette sikrer et omfattende kendskab til den enkelte arbejdsplads, og dermed genkendelighed af alle faktorer efter en eventuel genskabelse, så den effektive funktion igen kan opnås uden unødig ventetid for medarbejderen. Med andre ord er effektivitet i højsædet.

Nexu giver mulighed for en løbende rekvisition af PDF-rapporter, som beskriver hardwaren inden for servere, firewalls og arbejdsstationer. Der er ligeledes adgang til information om antallet af licenser i brug af en given software eller information omkring igangværende og afsluttede opgaver som helhed.

Igen med tanke på effektiviteten foreligger der for servere beskrivelser med handlingsplaner for reetablering.

 

Overvågning minimerer fejlprocenten

Serverne opsættes efter samme dokumentationskoncept, og der etableres desuden en overvågning, som skaber overblik over kritiske elementer under driften. Alt dette vises i et diagram, som kunden selv kan se via en web browser. Opstår der problemer med serveren eller andre driftselementer, vil der blive udløst en alarm hos den rette konsulent indenfor et minut efter at hændelsen har fundet sted. Konsulenten tager sig efterfølgende af problemet, inden skaden bliver for stor.

Serverens ressoucer overvåges også og med udgangspunkt i de valgte grænseværdier inden for cpu, ram og disk får konsulenten fremsendt information i tide - inden serveren løber tør for ressourcer.

I forbindelse med overvågningen udføres der kontrol af den daglige backup for at sikre den korrekte drift.

Al information dokumenteres i Nexu´s Kundecenter.

http://support.nexu.dk

Kontakt os

70 238444
salg@nexu.dk